Nedeľná sv. omša v Bukovine

03.01.2015 00:00

Farnosť Prosiek zahŕňa až sedem okolitých dedín, z ktorých je niekedy ťažké prísť na nedeľnú sv. omšu do farského kostola v Prosieku. Preto sa zrodil nápad, že by mohla bývať sv. omša na miestnom obecnom úrade v Bukovine v sobotu večer s nedeľnou platnosťou. Prvá takáto sv. omša bola v sobotu 3.1.2015 o 17:00. Na veľké prekvapenie nielen pána farára a starostu z Bukoviny, ale aj ostatných veriacich, bola účasť na nedeľnej liturgii veľmi povzbudzujúca. Miestnosť sa naplnila mladšími i staršími veriacimi z okolia, ktorí veľmi privítali takúto možnosť. Atmosféra v miestnosti na obecnom úrade sa veľmi nelíšila od atmosféry kostola. Veriaci sa zbožne modlili ruženec pred sv. omšou, zapájali sa do spevu a liturgických služieb a všetci odchádzali povzbudení a naplnení vianočnou a sviatočnou atmosférou. Ďalšia sv. omša bude v sobotu 7. februára o 17:00, v deň, kedy sa bude konať referendum o rodine. Sv. omše budú bývať pravidelne v sobotu po prvom piatku o 17:00. Týmto chceme poďakovať miestnemu pánovi starostovi Pavlovi Debnárovi za ústretovosť a nadšenie pre túto vec.