Nech Tvoja ľavá ruka nevie, čo robí pravá...

01.08.2014 23:10

 

Naše farnosti sú malé, skoro najmenšie v celej spišskej diecéze. Malé, čo do počtu veriacich, malé, čo do "finančných obratov". A predsa máme smelé plány. A veríme v Božiu prozreteľnosť a jeho zázračnú moc. Jemu nič nie je nemožné.

Obraciame sa preto na všetkých štredrých ľudí, ktorí by chceli podporiť hlavne pastoračné, ale aj materiálne potreby našich farností.
Uvedomujeme si, že ak chceme osloviť deti a mládež, potrebujeme isté "materiálno-pastoračné" zázemie.

Máme v pláne:

- pingpongový stôl, stolný futbal a rôzne iné hry, ktoré by zatraktívnili priestory farského úradu.

Tiež plánujeme rekonštrukciu strechy nášho kostola, ktorá nebude finančne jednoduchá.

Preto ak cítite potrebu prispieť na potreby našich dvoch farností, môžete tak urobiť na týchto účtoch: 

0056711880/0900 (Liptovský Trnovec), 5044231807/0900 (Prosiek).

Uveďte aj špecifický úmysel, na ktorý chcete pomoc obetovať, ak taký máte (napr. strecha kostola).

Za všetkých dobrodincov a na ich úmysly sa bude slúžiť sv. omša každý prvý piatok v mesiaci vo farskom kostole v Trnovci.

Nech je Vám sám Pán odmenou.

Patrik Solár, správca