Najvzácnejší hosť po prvýkrát v srdci

31.05.2015 10:01

V nedeľu 31. mája 2015 prežívala naša farnosť krásnu slávnosť - tri deti Timka, Juraj a Paľko po prvýkrát prijali do svojho srdca Pána Ježiša. Dlhší čas sa deti pripravovali na tento svoj veľký deň. Každý pondelok sme sa stretávali pri sv. omšiach za účasti detí, kde sme spievali detské pesničky, pri detských kázňach sme sa učili o Eucharistii a vnikali sme spoločne do tajomstva Krista prítomného pod spôsobom chleba a vína. V sobotu pred sv. prijímaním deti po prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia a už sa nevedeli dočkať na svoj veľký deň. Nedeľa bola veľkou slávnosťou, deti v sprievode rodičov prišli do chrámu, zaspievali Pánu Bohu pesničky - ukazovačky, zapotili sa pri kázni, obnovili si svoje krstné sľuby a potom už po prvýkrát prijali najvzácnejšieho hosťa do svojho srdiečka. Tiež sľúbili, že budú chodiť do kostola aj ďalej a takto sa spájať čo najužšie s Pánom Ježišom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o krásny priebeh slávnosti a držíme palce rodičom, aby boli pre svoje deti aj naďalej svetlom, ktoré ich bude viesť čím ďalej tým viac ku Ježišovi.

fotogaléria