"Na návšteve po dlhých rokoch"

09.12.2014 00:00

V utorok 9.12.2014 sa uskutočnilo "výjazdové zasadnutie" Náboženstva pre dospelých z Liptovského Mikuláša v našej farnosti - je to spoločenstvo z Liptovského Mikuláša, ktoré sa stretáva každý týždeň so svojím pánom kaplánom Martinom pri modlitbe a uvažovaní o viere. Prišli pozrieť svojho bývalého kaplána Patrika, terajšieho správcu. Stretnutie začalo sv. omšou o 18:00, pri ktorej zazneli známe mládežnícke piesne, ktorých oduševnená interpretácia plná elánu a radosti všetkých jasne presvedčila, že človek nie je starý alebo mladý podľa veku, ale podľa toho, ako sa cíti a ako svoju radosť prežíva vo svojom srdci. Pri sv. omši asistovalo 9 trnoveckých miništrantov a miništrantiek, ktorí tak urobili pánu farárovi opäť radosť, a s hrdosťou sa nimi pred svojimi bývalými farníkmi pochválil.

Po sv. omši sme sa presunuli na faru, kde sme pri modlitbe sv. ruženca, vzájomných rozhovoroch ako aj malom občerstvení spomínali na krásne spoločne prežité chvíle a potešili sme sa spoločenstvom plným lásky a radosti. Zároveň sme vyskúšali, že obývačka pána farára je pripravená na ďalšie podobné aktivity a zvládne aj vyšší počet ľudí (spolu nás bolo pri modlitbe sv. ruženca 29 - pridali sa aj miništranti Marek a Erik). Pravdepodobnou najbližšou akciou bude vianočná kapustnica. Krásny večer sme zakončili nezabudnuteľnou Večernou piesňou.