Miništrantský rekord v Trnovci

26.06.2015 00:00

V piatok 26.6.2015 pri mládežníckej sv. omši padol v Trnovci miništrantský rekord. Pri oltári bolo 15 miništrantov a miništrantiek, čo naša farnosť dlho nezažila, ak vôbec. Mládežnícke sv. omše v piatky, rovnako ako detské sv. omše v pondelky si získavajú čoraz väčšiu obľubu nielen medzi mladými, birmovancami a deťmi, ale aj medzi staršími veriacimi našej farnosti, a tiež veriacimi z okolitých farností. V nastúpenom trende chceme pokračovať, pretože je jasné, že budúcnosťou našej Cirkvi sú hlavne deti a mladí. Ich účasť na sv. omšiach dáva nádej, že sa kostol nevyprázdni. Detské ukazovačky a mládežnícke piesne tak priťahujú k Pánovi, čo oživuje našu farnosť a priťahuje mladých do kostola. Uvidíme, či nastúpený trend vydrží aj po birmovke, ktorú niektorí ironicky nazývajú "rozlúčkou s katolíckou vierou", pretože po nej už veľa z pobirmovaných mladých kostol na dlhý čas zvnútra neuvidí.