Milka, Noemi a Eucharistia

28.05.2017 00:00

Vo farnosti Prosiek sme v nedeľu 28.5.2017 mali slávnosť prvého svätého prijímania. Tešili sme sa z dvoch detí, Emílie a Noemi, ktoré prvýkrát vo svojom živote prijali do srdca Pána Ježiša. Bola to krásna slávnosť, ktorá sa niesla v rodinnom duchu. Hoci vo väčších farnostiach je na podobných slávnostiach vždy veľký počet detí, my sme pri sv. omši zažili, že počet nie je rozhodujúci, že rozhodujúce je otvorené srdce, ktoré sa chce stretnúť so živých Kristom v Eucharistii. Deti sprevádzané svojimi rodičmi, starými a krstnými rodičmi, ako aj ostatnými príbuznými si obnovili svoje krstné sľuby, zaspievali pesničky a v najdôležitejšom okamihu prijali do srdca živého Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Deťom prajeme, aby ich zanietenie, čisté srdce a túžba po Kristovi vydržali v ich srdciach stále, aby sa Kristus pre nich vždy stával živých chlebom, bez ktorého sa nedá žiť.

fotogaléria