Správca farností

28.06.2014 19:39

 

 

    Mgr. Patrik Solár

    farský administrátor

    

    nar. 28.06.1977

    ord. 14.06.2003

 

 

01.07.2003 - kaplán v Starej Ľubovni

01.07.2005 - kaplán v Spišskej Novej Vsi

01.07.2008 - kaplán v Liptovskom Mikuláši

01.07.2011 - výpomocný duchovný v Liptovskom Mikuláši a zahraničná slovenská misia

12.07.2012 - kaplán v Levoči

01.03.2013 - kaplán vo Svite

08.07.2014 - farský administrátor v Liptovskom Trnovci a excurrendo v Prosieku