Matúš udelil svoje novokňazské požehnanie

09.09.2014 00:00

V utorok 9.9.2014 sme v kostole v Trnovci privítali vzácnu návštevu - sv. omšu slúžil novokňaz Matúš Bašista zo Starej Ľubovne, ktorý je kaplánom v Bystranoch. Spolu s rehoľnými sestrami sr. Tarzíciou a sr. Dalmáciou z Kongregácie Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej zo Svitu a s bohoslovcami Adamom z Novej Ľubovne a Martinom zo Starej Ľubovne vytvorili s nami krásne spoločenstvo okolo oltára, spestrili bohoslužbu krásnym spevom a povzbudili nás všetkých svojou radosťou a zápalom. Novokňaz Matúš na záver sv. omše udelil všetkým svoje novokňazské požehnanie a bohoslovci sľúbili, že ak šťastne vojdu do kňazského stavu, prídu so svojím požehnaním do našej malej dedinky aj oni.