Malí koledníci z Prosieka

27.12.2015 00:00

Po sv. omši v Prosieku v nedeľu 27.12.2015 o 10:30 nás milo prekvapili miestne deti, ktoré si pripravili kráse pásmo slova a piesní, ktorým nám oznámili narodenie malého Ježiška v jasličkách. Mária s Jozefom a Ježiškom, anjel, traja králi vytvorili skutočne sviatočnä atmosféru, ktorej sa potešili všetci veriaci v kostole. Deťom treba poďakovať aj za to, že s týmto krátky programom na Štedrý deň obiišli domy v Prosieku, aby vrámci Dobrej noviny potešili miestnych, a zároveň vyzbierali peniaze pre chudobné deti v Afrike. Vyzbierli takmer 500 €, za čo im patrí veľká pochvala. Tiež ďakujeme kantorke Jožke, ktorá sa im celý čas pri príprave venovala a tiež mladým Deniske, Barborke a Erikovi, ktorí jej pomáhali.