Hádanka nielen pre deti

31.07.2014 21:37

Prvou otázkou bolo, aké životné heslo mal sv. Ignác z Loyoly.

Pomôcka:

_ _ _ _ _ _

_ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

 

Tiež sme sa ho naučili po latinsky – no, možno naučili, spomenuli sme si to a ešte vyskúšame, ktoré deti majú akú pamäť.

 

Druhá úloha vychádzala zo života sv. Ignáca. Z vojnového rytiera pozemského pána sa stal bohatiersky rytier Večného Kráľa. A aj my sa môžeme v živote zmeniť, a máme sa meniť. Každý obrázok vyjadruje istú vlastnosť alebo situáciu, štyri sú dobré, štyri zlé. Najprv sa pokúste určiť názvy obrázkov, a potom vytvorte páry – ako sa môžeme zmeniť my sami, na ktorú zlú vlastnosť reagovať ktorou dobrou...

RIEŠENIE