Generálna oprava zvonov v Trnovci

19.06.2017 00:00

V dňoch 19. až 22. júna 2017 sa uskutočnila vo veži farského kostola Ducha Svätého v Liptovskom Trnovci výmena technického vybavenia troch zvonov, ktoré vážia 140, 360 a 700 kg. Zmenil sa spôsob zavesenia zvonov a ich pohon. Zvony tiež dostali nové srdcia. Taktiež ich ovládanie nahradila moderná elektronika (dotykový displej) umiestnená v sakristii kostola. Moderné technológie umožnili návrat k tradičnému zaveseniu zvonov na dubové drevo, ako to bolo na našom území zaužívané. Tento spôsob je z odborného hľadiska zvukovo najoptimálnejší a zároveň je šetrný k odliatku zvona.

Zvony opravila firma pána Miloša Rychtárecha z Trenčianskeho Jastrabia špecializujúca sa na opravu technického vybavenia zvonov a vežových hodín. Samotnej inštalácii technického vybavenia zvonov vo veži predchádzala asi mesačná práca v dielni majstrov, kde si pripravovali všetky veci nevyhnutné ku generálnej oprave. Celkové náklady na generálnu opravu zvonov dosiahli 6600 €. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojím dielom prispeli k tomu, aby naše zvony zvonili nanovo a krásne. Tiež ďakujeme pánovi Alojzovi Furgaľákovi, ktorý poskytol majstrom ubytovanie, a našim ženám, ktoré pre majstrov varili obedy.

 

fotogaléria