Farský guľáš v Prosieku

07.09.2014 10:53

Po nedeľnej sv. omši 7.9.2014 v Prosieku boli všetci prítomní veriaci pozvaní na guľáš do farskej záhrady. V krásnej a rodinnej atmosfére sme sa nielen spoločne najedli, ale aj porozprávali a prežili obedný i poobedňajší čas. Pozvanie na guľáš prijali aj mnohé rodiny z Trnovca, čím sme vlastne vytvorili priateľské medzifarské spoločenstvo. Na spôsob starých kresťanov sme skutočne mohli hovoriť o "agapé" - hostine lásky po sv. omši. Spoločenstvo okolo oltára, keď sme počúvali Božie slovo a sýtili sa nebeským chlebom, pokračovalo tak spoločenstvom aj po sv. omši, keď sme nasýtili svoje hladné žalúdky a utvorili priateľské putá. Týmto ďakujeme všetkým, ktorý sa postarali o toto krásne popoludnie a tešíme sa na ďalšie podobné akcie.