Chorí a starí dostali posilu na tele i na duši

15.02.2015 00:00

V nedeľu 15.2.2015 sa v našich farnostiach pri sv. omšiach vysluhovala sviatosť pomazania chorých, pretože predchádzajúcu stredu na spomienku Panny Márie Lurdskej sa slávil 23. svetový deň chorých. Pri sv. omši sme si počas kázne vypočuli nádherné posolstvo Svätého Otca Františka, ktorý rozoberal slová z knihy Jób: "Očami som bol pre slepého a nohami pre chromého" (29, 15) z pohľadu múdrosti srdca. Po kázni nasledovalo samotné udeľovanie sviatosti mazaním olejom chorých a modlitbou kňaza za chorého, ktorá doprevádza pomazanie. Vysluhovanie tejto sviatosti bolo slávnosťou celej farnosti a symoblizovalo záujem Cirkvi o chorých a starých, ktorí majú nezastupiteľné miesto v pláne spásy.