Boh má moc aj nad búrkou...

03.08.2014 22:09

Ohlásený ruženec Božieho milosrdenstva na Čereňovej v nedeľu 3.8.2014 mal pomerne nízku účasť, pravdepodobne kvôli zlému počasiu. Mnohých odradil mierny dážď a zároveň zlovestné hrmenie. Ale koho neodradil, zažil to, že Boh má moc aj nad prírodou. Zažila to Jožka, Filip, Peter a Tomáš, Majka s vnukom Rasťom, Katka (fotila) a samozrejme pán farár. Po príchode ku krížu nám Pán Boh daroval rozprávkové počasie, krásne výhľady, pomodlili sme sa Korunku, zišli sme dole a ešte sme sa zastavili na Kofole a bolo nám super. Stojí za to dôverovať mu, aj "keď hrmí".