Adventný koncert spevokolu "Svornosť"

14.12.2014 00:00

Na tretiu adventnú nedeľu 14.12.2014 sa popoludní o 15:00 uskutočnil v evanjelickom kostole v Trnovci adventný koncert ekumenického spevokolu Svornosť. Duchovnú a kultúrnu akciu si nenechalo ujsť veľa veriacich oboch cirkví. Miesta pani farárka Eva Ščerbáková nás všetkých milo privítala, doprevádzala svojím slovom a dirigovala malé, ale utešené hudobné teleso pozostávajúce z deviatich spevákov. (Istou zvláštnosťou spevokolu je aj fakt, že v ňom spievajú spolu bývalý aj terajší starosta.) Pomedzi viac i menej známe melódie zaznievalo krátke, ale výstižné duchovné slovo. Záverečnú časť koncertu začalo sláčikové duo dvoch mladých huslistov, ktorí nás krátkym pásmom vtiahli do tajomstva Vianoc. Na záver sme si vypočuli koledy a poslednú sme si všetci spoločne zaspievali. Modlitbou Otčenáš sme sa rozlúčili a poďakovali Pánu Bohu za krásne popoludnie.