Skúška z Desatora bude pozostávať z troch častí:
1. Ovládať základné modlitby a pravdy.
2. Naučiť sa otázky o hriechu, prikázaniach a čnostiach.
3. Vedieť zaradiť hriechy k prikázaniu, vysvetliť a určiť, či ide o ťažký alebo ľahký hriech.Otázky a pravdy

 

 Základné modlitby a pravdy 

1. Úvodné otázky

2. Otázky z Vyznania viery

 3. Hriechy podľa Desatora  (podľa abecedy)

    Hriechy podľa jednotlivých prikázaní

    Hriechy - test s odpoveďami

4. Otázky o hriechu, prikázaniach a čnostiach

5. Otázky zo sviatostí

Náuky

 

Desatoro a Pätoro

Sviatosti