Bývalý správca farnosti vdp. Michal Lipták pri odpustovej slávnosti sv. Alžbety v Prosieku, 15.11.2015.

Spustiť prezentáciu