Náš počet sa utešene rozvíja aj v Trnovci, selfie po mládežke :), 21.11.2014.

Spustiť prezentáciu