Slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania, Trnovec, 18.10.2015.

Spustiť prezentáciu