Slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania, Prosiek, 18.10.2015.

Spustiť prezentáciu