Sviatosť pomazania chorých v oboch farnostiach, 15.2.2015.

Spustiť prezentáciu