Odmena za vytrvalú službu pri oltári, pizzeria v LM, 15.1.2015.

Spustiť prezentáciu