Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, "Náboženstvo pre dospelých" (spoločenstvo) z LM v Trnovci, 9.12.2014.

Spustiť prezentáciu