Sila ruženca... pred kostolom v Prosieku po sv. omši, 25.9.2014.

Spustiť prezentáciu