Aj malí, aj veľkí, všetci sa snažia o svätosť... Trnovec, 17.9.2014.

Spustiť prezentáciu