Našli sme spôsob, ako zvýšiť počet miništrantov :), Giganti doby ľadovej, Liptov Aréna, 28.8.2014.

Spustiť prezentáciu