Aj za organ, aj za stroj. Všestranný. Aj vnučky vedie k všestrannosti a k nezištnosti. Náš pán kantor... Na fare v Trnovci, 7.8.2014.

Spustiť prezentáciu