Po "mládežke" poskytol altánok za farou úžasnú príležitosť na krásne agapé... 18.7.2014.

Spustiť prezentáciu