Miništranti a miništrantky prekvapili pri prvej sv. omši v Prosieku, 10.7.2014.

Spustiť prezentáciu